Witajcie na naszej stronie,

witamy na stronie stowarzyszenia wspierania Ukrainy BLUE/YELLOW. Celem tej strony jest zapoznanie wszystkich porządnych obywateli, mieszkańców Litwy, Ukrainy, a także innych krajów, z działalnością naszej grupy oraz przybliżenie celów, które sobie stawiamy.

BLUE/YELLOW jest ruchem obywatelskim, który narodził się w środowisku internetowym i łączy osoby o zbliżonych poglądach z różnych krajów świata. W naszych szeregach udzielają się i ofiarują swoją nieodpłatną pracę wolontariusze z Litwy, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski i innych państw.

Wszystkich członków grupy BLUE/YELLOW  łączy wspólny cel – niesienie ukierunkowanej pomocy żołnierzom ukraińskim, walczącym z agresją kraju sąsiedniego.

Pomoc moralna dla Ukraińców, udzielana wcześniej przez wielu,  już nie wystarcza. W chwili obecnej, czy zdołają zachować własną państwowość oraz niepodległość, zależy również od nas wszystkich.

Nie jest żadną tajemnicą, że żołnierze ukraińscy są słabo wyposażeni i nie dysponują praktycznie niczym z rzeczy, które należą do ekwipunku oddziałów wojskowych krajów rozwiniętych. Brakuje im nie tylko hełmów i kamizelek kuloodpornych, ale również porządnych butów, umundurowania, bielizny i ciepłych ubrań, śpiworów, namiotów, środków higieny, a nawet – żywności..  

Na tej stronie zapoznacie się z praktycznymi potrzebami wojska ukraińskiego, a także z informacją w jaki sposób można udzielić pomocy.  

Publikujemy tu listy rzeczy niezbędnych dla potrzeb wojskowych, zarówno jak rozliczenia z naszej działalności: zdjęcia z ukraińskich jednostek wojskowych oraz społecznych organizacji ochotniczych – jako dowód, że pomoc została wykorzystana należycie i zgodnie z przeznaczeniem, piszemy o tym, gdzie i w jaki sposób zostały wykorzystane ofiarowane środki, informujemy o nowych projektach dobroczynnych oraz o imprezach kulturalnych, mających na celu udzielenie poparcia dla Ukrainy, dzielimy się publikacjami w prasie na ten temat etc.  

Zachęcamy do niepozostawania obojętnymi, gdyż od naszych intencji i aktywności zależy przyszłość Ukrainy. Tam, gdzie bezsensownie giną ludzie, nie może być obcego bólu.

Pomóżmy wszyscy razem w realizacji celu, wytyczonego przez Ukraińców – Zjednoczonej, Wolnej, Europejskiej Ukrainy! Ponieważ Ukraina – jest również naszym wspólnym domem!