PayPal nuo 2015-02-01 iki 2015-10-01

  

Data

  

  

Vardas

  

  

Valiuta

  

  

Aukota

  

  

Mokesčiai

  

  

Gauta

  

  

9/17/2015

  

  

ward

  

  

USD

  

  

100

  

  

-4.7

  

  

95.3

  

  

8/27/2015

  

  

Vytis

  

  

GBP

  

  

200

  

  

-8

  

  

192

  

  

8/15/2015

  

  

Robertas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

8/14/2015

  

  

Valdas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

8/4/2015

  

  

ward

  

  

EUR

  

  

90

  

  

-4.31

  

  

85.69

  

  

7/30/2015

  

  

Jonas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

7/15/2015

  

  

ward

  

  

USD

  

  

107

  

  

-5.01

  

  

101.99

  

  

7/8/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

7/2/2015

  

  

Ruta

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

6/15/2015

  

  

Nomeda

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

6/12/2015

  

  

Povilas

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.59

  

  

9.41

  

  

6/12/2015

  

  

ZYDRUNAS

  

  

USD

  

  

300

  

  

-12

  

  

288

  

  

5/31/2015

  

  

mikael

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

5/27/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

5/27/2015

  

  

Valdas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

5/19/2015

  

  

ward

  

  

USD

  

  

93

  

  

-3.93

  

  

89.07

  

  

5/10/2015

  

  

mikael

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

5/9/2015

  

  

Egidijus

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

5/7/2015

  

  

Laimonas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

5/6/2015

  

  

Gytis

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

5/6/2015

  

  

Sarunas

  

  

GBP

  

  

25

  

  

-1.18

  

  

23.82

  

  

5/6/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

5/6/2015

  

  

Karolina

  

  

EUR

  

  

80

  

  

-3.07

  

  

76.93

  

  

5/6/2015

  

  

Drasius

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

5/3/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

5/3/2015

  

  

Vaidotas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

4/25/2015

  

  

algirdas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

4/24/2015

  

  

Mindaugas

  

  

EUR

  

  

60

  

  

-2.39

  

  

57.61

  

  

4/21/2015

  

  

Audrius

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

4/21/2015

  

  

Saulius

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

4/20/2015

  

  

Albinas

  

  

GBP

  

  

49.79

  

  

-2.14

  

  

47.65

  

  

4/15/2015

  

  

Irmantas

  

  

EUR

  

  

150

  

  

-5.45

  

  

144.55

  

  

4/10/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

4/9/2015

  

  

Martyna

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

4/6/2015

  

  

 

  

  

EUR

  

  

-27.99

  

  

0

  

  

-27.99

  

  

4/4/2015

  

  

Urte

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

4/3/2015

  

  

Gediminas

  

  

USD

  

  

35

  

  

-1.67

  

  

33.33

  

  

4/3/2015

  

  

mikael

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

4/2/2015

  

  

Vaidotas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

4/2/2015

  

  

Viktoras

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

3/31/2015

  

  

Gytis

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/29/2015

  

  

Aleksas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

3/29/2015

  

  

Raminta

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/29/2015

  

  

Eimantas

  

  

EUR

  

  

3

  

  

-0.45

  

  

2.55

  

  

3/29/2015

  

  

Julius

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/29/2015

  

  

Egle

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/28/2015

  

  

Giedrius

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/27/2015

  

  

giedrius

  

  

USD

  

  

13

  

  

-0.74

  

  

12.26

  

  

3/27/2015

  

  

Toma

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/26/2015

  

  

Augustas

  

  

GBP

  

  

50

  

  

-2.15

  

  

47.85

  

  

3/26/2015

  

  

Vitalijus

  

  

GBP

  

  

20

  

  

-0.98

  

  

19.02

  

  

3/25/2015

  

  

Gentles

  

  

GBP

  

  

-82.74

  

  

0

  

  

-82.74

  

  

3/23/2015

  

  

Jurgita

  

  

EUR

  

  

500

  

  

-17.35

  

  

482.65

  

  

3/23/2015

  

  

Dainius

  

  

EUR

  

  

400

  

  

-13.95

  

  

386.05

  

  

3/22/2015

  

  

Povilas

  

  

GBP

  

  

20

  

  

-0.98

  

  

19.02

  

  

3/19/2015

  

  

Maratas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

3/17/2015

  

  

Ineta

  

  

USD

  

  

100

  

  

-4.2

  

  

95.8

  

  

3/17/2015

  

  

JONAS

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/14/2015

  

  

Ignas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/14/2015

  

  

Audrius

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/14/2015

  

  

Marius

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/14/2015

  

  

Albertas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

3/13/2015

  

  

Rimantas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/13/2015

  

  

Lukas

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.59

  

  

9.41

  

  

3/13/2015

  

  

Gediminas

  

  

USD

  

  

75

  

  

-3.23

  

  

71.77

  

  

3/13/2015

  

  

Kestutis

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/13/2015

  

  

Andrius

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/12/2015

  

  

Dalia

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

3/12/2015

  

  

Tadas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

3/12/2015

  

  

Andrius

  

  

USD

  

  

5

  

  

-0.47

  

  

4.53

  

  

3/12/2015

  

  

Toma

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/11/2015

  

  

Gytis

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/11/2015

  

  

Tadas

  

  

GBP

  

  

100

  

  

-4.1

  

  

95.9

  

  

3/10/2015

  

  

Sören

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/10/2015

  

  

Josef

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

3/10/2015

  

  

Sten

  

  

EUR

  

  

1,000.00

  

  

-34.35

  

  

965.65

  

  

3/10/2015

  

  

Erik

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/10/2015

  

  

USB-STARS

  

  

USD

  

  

100

  

  

-4.1

  

  

95.9

  

  

3/9/2015

  

  

Fredrik

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/9/2015

  

  

Martynas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/9/2015

  

  

Linas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

3/9/2015

  

  

Kristijonas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/9/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

3/9/2015

  

  

Augustinas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

3/9/2015

  

  

Kristijonas

  

  

EUR

  

  

150

  

  

-5.45

  

  

144.55

  

  

3/9/2015

  

  

Ruta

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.54

  

  

9.46

  

  

3/9/2015

  

  

marius

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.59

  

  

9.41

  

  

3/9/2015

  

  

Ingrida

  

  

EUR

  

  

5

  

  

-0.52

  

  

4.48

  

  

3/9/2015

  

  

Kestutis

  

  

EUR

  

  

300

  

  

-10.55

  

  

289.45

  

  

3/7/2015

  

  

kotryna

  

  

EUR

  

  

70

  

  

-2.73

  

  

67.27

  

  

3/7/2015

  

  

Kristijonas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

3/6/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/6/2015

  

  

Steffen

  

  

EUR

  

  

-177.9

  

  

0

  

  

-177.9

  

  

3/6/2015

  

  

Kristijonas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/5/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

15

  

  

-0.86

  

  

14.14

  

  

3/5/2015

  

  

Ausra

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

3/4/2015

  

  

Liudas

  

  

EUR

  

  

70

  

  

-2.73

  

  

67.27

  

  

3/2/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

3/2/2015

  

  

Martynas

  

  

GBP

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

3/1/2015

  

  

Vaidotas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/28/2015

  

  

Lietuviska

  

  

USD

  

  

150

  

  

-6.15

  

  

143.85

  

  

2/28/2015

  

  

Laimonas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/28/2015

  

  

Saulius

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/26/2015

  

  

Gytis

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/26/2015

  

  

Sandra

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

2/26/2015

  

  

Tadas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/26/2015

  

  

EUGENIJUS

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/26/2015

  

  

Vaidotas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/25/2015

  

  

Birute

  

  

USD

  

  

25

  

  

-1.28

  

  

23.72

  

  

2/25/2015

  

  

Gytis

  

  

EUR

  

  

200

  

  

-7.15

  

  

192.85

  

  

2/25/2015

  

  

Daumantas

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

2/25/2015

  

  

Albertas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/25/2015

  

  

Adomas

  

  

GBP

  

  

250

  

  

-9.95

  

  

240.05

  

  

2/25/2015

  

  

marius

  

  

GBP

  

  

50

  

  

-2.15

  

  

47.85

  

  

2/25/2015

  

  

Šarnas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/25/2015

  

  

Jurate

  

  

USD

  

  

100

  

  

-4.2

  

  

95.8

  

  

2/25/2015

  

  

Zydrunas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/25/2015

  

  

Viktorija

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/25/2015

  

  

Lukas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/25/2015

  

  

Julius

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/25/2015

  

  

Tadas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/25/2015

  

  

Edita

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/25/2015

  

  

Diana

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/24/2015

  

  

Algis

  

  

USD

  

  

25

  

  

-1.28

  

  

23.72

  

  

2/24/2015

  

  

Rima

  

  

GBP

  

  

15

  

  

-0.79

  

  

14.21

  

  

2/24/2015

  

  

Darius

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/24/2015

  

  

Saulius

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/24/2015

  

  

Dainius

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/24/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/23/2015

  

  

Tomas

  

  

USD

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/23/2015

  

  

Viktorija

  

  

EUR

  

  

15

  

  

-0.86

  

  

14.14

  

  

2/23/2015

  

  

Rita

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/23/2015

  

  

Marius

  

  

EUR

  

  

300

  

  

-10.55

  

  

289.45

  

  

2/23/2015

  

  

edmundas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/23/2015

  

  

Raimondas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/22/2015

  

  

Auguste

  

  

GBP

  

  

2

  

  

-0.28

  

  

1.72

  

  

2/22/2015

  

  

Evelina

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/22/2015

  

  

Linas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Laimis

  

  

GBP

  

  

5

  

  

-0.37

  

  

4.63

  

  

2/22/2015

  

  

Audrius

  

  

EUR

  

  

4

  

  

-0.49

  

  

3.51

  

  

2/22/2015

  

  

Liudas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Antanas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Marius

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Dalia

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/22/2015

  

  

Algirdas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Agnius

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/22/2015

  

  

Vaida

  

  

GBP

  

  

5

  

  

-0.4

  

  

4.6

  

  

2/22/2015

  

  

Valdas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/22/2015

  

  

Mindaugas

  

  

EUR

  

  

200

  

  

-7.15

  

  

192.85

  

  

2/22/2015

  

  

Darius

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/20/2015

  

  

Giedrius

  

  

GBP

  

  

20

  

  

-0.98

  

  

19.02

  

  

2/20/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

300

  

  

-10.55

  

  

289.45

  

  

2/20/2015

  

  

Eivind

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/20/2015

  

  

Vesta

  

  

EUR

  

  

15

  

  

-0.86

  

  

14.14

  

  

2/19/2015

  

  

Laurynas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/19/2015

  

  

Dalia

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/19/2015

  

  

Vidas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/19/2015

  

  

Toma

  

  

EUR

  

  

15

  

  

-0.86

  

  

14.14

  

  

2/19/2015

  

  

Algimantas

  

  

EUR

  

  

965.65

  

  

...

  

  

965.65

  

  

2/18/2015

  

  

Nerijus

  

  

GBP

  

  

50

  

  

-2.15

  

  

47.85

  

  

2/18/2015

  

  

meilon

  

  

EUR

  

  

-29.9

  

  

0

  

  

-29.9

  

  

2/18/2015

  

  

MHM-Modellbau

  

  

EUR

  

  

-175.9

  

  

0

  

  

-175.9

  

  

2/18/2015

  

  

Giedrius

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

2/18/2015

  

  

Algimantas

  

  

EUR

  

  

-965.65

  

  

...

  

  

-965.65

  

  

2/18/2015

  

  

Algimantas

  

  

EUR

  

  

1,000.00

  

  

-34.35

  

  

965.65

  

  

2/18/2015

  

  

Zilvinas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/18/2015

  

  

Vytenis

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/17/2015

  

  

Neringa

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/17/2015

  

  

Vytautas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/17/2015

  

  

Sarunas

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29

  

  

2/17/2015

  

  

Egle

  

  

EUR

  

  

500

  

  

-22.35

  

  

477.65

  

  

2/17/2015

  

  

Andrius

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/17/2015

  

  

danute

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/16/2015

  

  

Ieva

  

  

EUR

  

  

25

  

  

-1.2

  

  

23.8

  

  

2/15/2015

  

  

Ausra

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.59

  

  

9.41

  

  

2/15/2015

  

  

Dalia

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/13/2015

  

  

Darius

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/13/2015

  

  

Kestutis

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/13/2015

  

  

Tauras

  

  

EUR

  

  

200

  

  

-7.15

  

  

192.85

  

  

2/13/2015

  

  

Antanas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/12/2015

  

  

Dagne

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/12/2015

  

  

Mindaugas

  

  

GBP

  

  

50

  

  

-2.15

  

  

47.85

  

  

2/12/2015

  

  

Kostas

  

  

GBP

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/12/2015

  

  

Sarunas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/12/2015

  

  

JONAS

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/12/2015

  

  

Jurate

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/11/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/11/2015

  

  

Viaceslav

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/11/2015

  

  

Julijus

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/11/2015

  

  

Vidmantas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/11/2015

  

  

Ruta

  

  

GBP

  

  

15

  

  

-0.71

  

  

14.29

  

  

2/11/2015

  

  

Vitalijus

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/11/2015

  

  

MICHAEL

  

  

EUR

  

  

500

  

  

-17.35

  

  

482.65

  

  

2/11/2015

  

  

Robertas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/11/2015

  

  

UAB

  

  

GBP

  

  

10

  

  

-0.54

  

  

9.46

  

  

2/10/2015

  

  

Rasa

  

  

USD

  

  

20

  

  

-1.08

  

  

18.92

  

  

2/10/2015

  

  

Darius

  

  

EUR

  

  

15

  

  

-0.86

  

  

14.14

  

  

2/10/2015

  

  

Audrius

  

  

GBP

  

  

50

  

  

-1.9

  

  

48.1

  

  

2/10/2015

  

  

Justinas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/10/2015

  

  

Saulius

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/10/2015

  

  

henrikas

  

  

GBP

  

  

20

  

  

-0.98

  

  

19.02

  

  

2/10/2015

  

  

Raminta

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/10/2015

  

  

Algirdas

  

  

USD

  

  

50

  

  

-2

  

  

48

  

  

2/10/2015

  

  

Dalia

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/10/2015

  

  

Ramunas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/10/2015

  

  

Saulius

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/10/2015

  

  

Karolis

  

  

EUR

  

  

5

  

  

-0.52

  

  

4.48

  

  

2/10/2015

  

  

Lina

  

  

USD

  

  

50

  

  

-2.75

  

  

47.25

  

  

2/10/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/10/2015

  

  

danute

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/10/2015

  

  

Sarunas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/10/2015

  

  

Linas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/10/2015

  

  

Mindaugas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/10/2015

  

  

Kestutis

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/10/2015

  

  

giedrius

  

  

USD

  

  

19

  

  

-0.95

  

  

18.05

  

  

2/10/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/10/2015

  

  

Giedrius

  

  

EUR

  

  

30

  

  

-1.37

  

  

28.63

  

  

2/9/2015

  

  

Valensas

  

  

EUR

  

  

20

  

  

-1.03

  

  

18.97

  

  

2/9/2015

  

  

Aurimas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/7/2015

  

  

Liepa

  

  

USD

  

  

100

  

  

-4.2

  

  

95.8

  

  

2/7/2015

  

  

Vaidas

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/7/2015

  

  

Mindaugas

  

  

EUR

  

  

200

  

  

-7.15

  

  

192.85

  

  

2/7/2015

  

  

Monika

  

  

GBP

  

  

100

  

  

-4.1

  

  

95.9

  

  

2/7/2015

  

  

Audrius

  

  

USD

  

  

50

  

  

-2.25

  

  

47.75

  

  

2/7/2015

  

  

Šarnas

  

  

EUR

  

  

10

  

  

-0.69

  

  

9.31

  

  

2/6/2015

  

  

Suduika

  

  

EUR

  

  

100

  

  

-3.75

  

  

96.25

  

  

2/5/2015

  

  

Kristijonas

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/4/2015

  

  

jurgis

  

  

EUR

  

  

50

  

  

-2.05

  

  

47.95

  

  

2/3/2015

  

  

Tomas

  

  

EUR

  

  

40

  

  

-1.71

  

  

38.29