Svetimo skausmo nėra, ten kur beprasmiškai žūva žmonės... 

Organizacija Blue-Yellow kviečia Jus į meno darbų aukcioną – „Valdovų aidai“, kuris įvyks šių metų balandžio 24 dieną, 19 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje salėje. Visos lėšos, surinktos aukciono metu, bus skiriamos Ukrainos kariams paremti.Aukcione dalyvauja menininkai iš Lietuvos, Ukrainos Švedijos, Vokietijos. Savo darbus paaukojo tokie menininkai, kaip Petras Repšys, Eimutis Markūnas, Jolanta Galdikaitė. Taip pat rengiama žymaus Ukrainos fotografo Oleksandro Klymenko paroda - „Ukraina. Sustingęs klyksmas“. Parodos atidarymas įvyks balandžio 23 dieną, 17 val., Valdovų Rūmų Didžiojoje renesansinėje salėje, Vilniuje, bei balandžio 25d. 17val. Kauno įgulos karininkų ramovėje. Oleksandro Klymenko archyvuose - nuotraukos iš karštų taškų Jugoslavijoje, Artimuosiuose rytuose, Afrikoje. Tačiau fotomenininkas nė baisiausiame sapne nesapnavo, jog teks fotografuoti karą savo gimtinėje. Pats menininkas buvo sužeistas Maidane, kai šalia kojos sprogo granata, tačiau dabar tęsia darbą ir fotografuoja karo zonoje, Ukrainoje. Taip pat bus pristatytos ir išskirtinės fotografo nuotraukos iš mitingo Lietuvai palaikyti Kijeve 1991m. sausį. Pats menininkas šį mitingą prisimena žodžiais: „Tada mane sukrėtė dvi moterys, laikiusios Lietuvos vėliavas. Jos verkė. Matyt jas siejo su Lietuva kažkas daugiau nei visus likusius“. Moterys liko įamžintos nuotraukose. Galbūt įvyks mažas stebuklas ir kažkas atėjęs į parodą atpažins save.

Nuotraukas galima bus įsigyti ne tik parodos, bet ir aukciono metu. Taip pat parodos metu bus įteikta VU TVM Alumni klubo stipendija ukrainietei studentei Yunonai Kondratiuk. Lietuva kovojo ir jos žmonės žuvo už laisvę prieš 25 metus, Ukrainos žmonės už laisvę kovoja ir žūsta dabar. Mes geriau kaip niekas kitas suprantame, ką patiria Ukraina ir jos žmonės. Todėl kviečiame dalyvauti ir nelikti abejingiems karo niokojamai Ukrainai. Ukrainiečiams labai reikalinga mūsų pagalba kovoje už nepriklausomybę. 
Su pagarba, Blue-Yellow 
Renginius globoja Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius

Aukciono katalogas

Oleksandr Klymenko fotografijos, kurios š.m. balandžio 23-25 dienomis bus eksponuojamos parodose. Kadangi tai vienetiniai darbai, aukcione įsigytas fotografijas galėsime atiduoti tik po parodos Kauno Įgulos karininkų ramovėje uždarymo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Kitus šio autoriaus darbus kviečiame pamatyti puslapyje, skirtame parodai.

Giedrius Mazūras - gimė Panevėžyje 1981m. ten lankė dailės mokyklą, 2003 Vilniaus dailės akademijoje įgijo skulptoriaus specialybę, 2004 baigė keramikos mokymo kursą Bornholms hojskole (Danija). Stažavosi Zalcburgo dailės akademijoje. Nuo 2004 metų dalyvauja keramikų ir skulptorių pleneruose ir Lietuvoje, ir užsienyje. Nuo 2014 m. Skulptoriaus dirbtuvės Antalgės kaime ten ir gyvena, ir rengia keramikos užsiėmimus norintiems išmokti lipdyti. Savo darbams dažniausiai naudoja akmens masę. 

Menininkas aukcionui pristato skulptūrą "Andrius Užkalnis žiūri į Lietuvą" šamotinis molis, dengtas glazūra, aukštis apie 60 cm  (nuo 550€)

Petras Repšys - vienas  ryškiausių  vyresnės kartos Lietuvos dailininkų, grafikas, monumentalistas. Yra sukūręs  grafikos ciklų, medalių, bareljefų Lietuvos istorijos temomis. Už sienų tapybos kompoziciją „Metų laikai“ (1974 – 1985) Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedroje 1985 m.buvo  apdovanotas  valstybine premija, o 1997 m. – Lietuvos Respublikos Nacionaline premija. Dailininkas kuria iliustracijas ir apipavidalina  lietuvių poetų kūrinius. Savitai interpretuodamas baroko stilistiką, sukūrė iliustracijas Sigito Gedos eilėraščių vaikams rinktinei „Užmigę žirgeliai“ (Vilnius: Vaga, 1970) ir lietuvių liaudies pasakai „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“ (Vilnius: Vaga, 1971).

"Vilniaus miesto siena", grafika, 1989 m. Pradinė kaina - 350€.
"Pranciškonų bažnyčia", grafika, 1989 m. Pradinė kaina - 350€.
"Pranciškonų siena", grafika, 1990 m. Pradinė kaina - 350€.

Jūratė Sližytė  - gimė 1967 m. Kaune. Baigė J. Naujalio meno mokyklą, grafikos specialybę. Studijavo Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultete,  Vilniaus dailės instituto  Kauno skyriuje taikomosios grafikos specialybę. 1990 m. laimėjo stipendiją “Artists Unlimited“,  nuo tada gyvena ir kuria Vokietijoje. Nuo 2006 m. - Vokietijos Federacinės Respublikos dailininkų sąjungos narė. Menininkė kuria grafikos paveikslus, akvareles, baldus  ir objektus. Autorės kūrybai nemažai įtakos turėjo mitologiniai graikų motyvai, kuriuos galime sutikti dažname autorės kūrinyje. Savo darbams sukurti grafikė naudoja „trashart“ techniką. Pastaruoju metu menininkė dažnai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose meno projektuose. Jos darbus noriai perka meno kolekcionieriai visame pasaulyje.

Aukcionui Jūratė Sližytė pristato keturis darbus: 
1.  Iš serijos “Skraidantys objektai“ (graikų mitologijos motyvais) - darbas  „Sfinksas“ , kartono raižinys  mišri technika, 2005 m.  (Nuo 120€)
2. Iš serijos „Skraidantys objektai“ (graikų mitologijos motyvais) - darbas „Nenugalėta mergelė Nikė“, kartono raižinys, mišri technika, 2005m.  
(Nuo 120€)
3. Iš serijos „Namų apyvokos daiktai“ - darbas „Kėdė“ mišri technika 2010m.  (Nuo 250€)
4.  Iš serijos "Namų apyvokos daiktai“ - darbas „Mergaitė, tvirtai nusprendusi tapti undine“ , medis, mišri technika 2014m. (Nuo 150€) 

Aleksandr Olhov – gimė 1956m. Donetsko apskrityje. Ukrainiečių tapytojas, pripažintas Ukrainos menininkas. 1971 - 1975 m. mokėsi Lugansko dailės mokykloje. Ją baigęs įstojo į Kijevo valstybinį dailės institutą, kurį baigė 1981 m. Nuo 1980 m. dalyvauja miesto, respublikinėse ir užsienio parodose. Nuo 1988 metų yra Ukrainos dailininkų sąjungos narys. Dirba ir gyvena Kijeve. 2011 m. tapo Sergėjo Šiško vardo premijos laureatu už pasiekimus vaizduojamojo meno srityje.
Aleksandro Olhovo menas gerai žinomas tiek Ukrainoje tiek už jos ribų. Jo meno kūriniai traukia menotyrininkus ir gausybę meno žinovų - talentas, didelis meninis aktyvumas ir darbštumas, profesinis meistriškumas ir kultūra, originalus įvairiapusis matymas iškelia Aleksandrą į meno pasaulio  aukštumas.
Savo darbuose menininkas itin jautriai sujungia impresionizmo ir neoprimitizmo elementus. Iš minios ji išskiria gebėjimas išreikšti momento emocinį pakilimą.Dėka jo sugebėjimui įsiklausyti į visatos ritmus jo drobėse atgimsta gyvas gamtos vaizdinys.
Aukcionui menininkas skiria savo darbą „Šiltas sniegas“ 60x80 (aliejus, drobė)   (Nuo 300€)

Vladimir Veštak - gimė  1954.10.23 Minske (Baltrusijoje), 1983 m. baigė Kijevo valstybinį dailės institutą. Daugybės plakatų parodų organizatorius ir kuratorius. Kūrybinis gyvenimas dalijasi į dvi dalis - plakatinį ir grafinį. Plaktinis - itin aktyvus, daugybė apdovanojimų, jauniausias dailininkų tarybos „Politizdata“ narys. Per du metus darbo „Reklaminio plakato dirbtuvėse“ sukurė 11 plakatų, iš kurių 10 pelnė Tarybos pagyrimą. Gausybė apdovanojmų respublikiniuose, tarptautiniuose plakato konkursuose. Plakatisto karjerą baigė 1995 m. po laimėto Gran Prix  Kijeve. Šiuo metu užsiminėja grafika, tapyba, skulptūra. 2005 m. apdovanotas Lenkijos Valstybės ordinu „Už nuoplenus Lenkijos kultūrai“

Aukcionui aukoja darbą „Jėzuitų bažnyčia“ (drobė, akvarelė) 80x100   (Nuo 250€)


Galina Popinova – gimė 1983 metais, ukrainiečių dailininkė, tapytoja, peizažo, portreto ir natiurmorto meistė. Priklauso vienai žymiausių Ukrainos dailininkų dinastijai. Jos senelis - P.D. Sleta, T.Ševčenkos premijos laureatas, jo paveikslai saugomi Ukrainos ir užsienio muziejuose. Močiutė - G.D. Zoria – tapytoja, peizažo ir natiurmorto meistrė, tėtis - N.A. Popinov - žymus plakatistas, mama - tapytoja. Menininkė studijavo Nacionalinėje Kijevo  vaizduojamojo meno ir architektūros akademijoje. Ji - Ukrainos dailininkų sąjungos narė, tarptautinių konkursų laureate. Tai - trečias kartas, kai jos darbai dalyvauja labdaringuose aukcionuose, prieš tai buvę du buvo skirti surinkti paramą našlaičiams.
Nuo 2002 metų Galina Popinova - pastovi ukrainietiškų ir tarptautinių parodų dalyvė. Jos darbai pasiekia Italiją, Graikiją, Gruziją, Kiniją. Darbai saugomi daugelyje Ukrainos muziejų, taip pat - asmeninėse Izraelio, Amerikos, Vokietijos, Kinijos,.Šveicarijos kolekcijose.
Aukcionui Galina Popinova aukoja darbą „Senos bažnyčios paslaptys“ 35x50, drobė, aliejus.   (Nuo 350€)

Ligita Juknevičiūtė (g.1970), pagal išsilavinimą ir darbus - televizijos žurnalistė. „Daugybę metų duoną valgiau iš žurnalistikos, rašiau tekstus, straipsnius, vedžiau televizijos laidas, iš arti stebėjau svarbius Lietuvos politinius įvykius ir sukrėtimus. Prieš keletą metų vėl nubudo poreikis ir noras tapyti - kadaise piešiau daug, baigiau Šiaulių Vaikų dailės mokyklą. Tapyba man yra galimybė išlieti susikaupusias emocijas, sustabdyti laiką, akimirkos grožį. Geriausias įvertinimas, kai apie darbą pasako ,,Gražu". Tikiu, kad grožis gali išgelbėti pasaulį, o taip pat menininko misija padėti mums visiems šiame beprotiškame pasaulyje įžvelgti prasmę, sąmoningai kuriant grožį. Palaikau Ukrainos kovą  už laisvę, tikiu, kad ir mano darbuose sudėtos tos emocijos, kurias jaučiau, žavėdamasi šios šalies žmonėmis ir tvirtybe, kartu su jais liūdėdama ir dėdama pastangas, kad ukrainiečiai gautų ir jaustų mūsų paramą. Esu labai dėkinga aukciono organizatoriams, kad ir man savo kūrybą leidžia prisidėti prie šios šalies išsivadavimo.“, sako žurnalistė.
Aukcionui dovanoja darbus „Atleidimas“. Drobė, akrilas, 60x60, 2015m. (pradinė kaina - 200 €) 
Ir „Dainuojanti“. Drobė, akrilas, 100x100, 2015m. (pradinė kaina - 300 €)

Žibuoklė Šliažienė - tapyti pradėjo nesenai Vilniaus dizaino mokymo centre, kurioje mokėsi jos dukra. Ji ir paskatino kurti. Dalyvavo keliose parodose. Labai dėkinga savo mokytojams Vijai ir Rimtui Tarabildoms, bei Vytautui Poškai už galimybę perteikti savo jausmus ir mintis į tapybą.

Aukcionui tapytoja pristato darbą „Beržų tyla“, aliejus, drobė, 40x60cm   (Nuo 100€)


Larisa Puhanova – gim. Kijeve, Ukrainoje. Tai - viena žinomiausių šiuolaikinių Ukrainos dalininkių.1977 metais baigė Respublikinę T.Ševčenkos dailės mokyklą, vėliau - Kijevo valstybinį institutą. Nuo 1990 metų priklauso Kijevo dailininkų sąjungai. Per visus kūrybos metus asmeninės šios menininkės parodos vyko tiek gimtojoje Ukrainoje tiek už jos ribų – Amerikoje, Izraelyje, Švedijoje, Rusijoje, Bulgarijoje.
Larisa Puhanova – šiuolaikinė, itin talentinga ukrainiečių dailininkė, sugebanti jautriai perduoti per drobę, daiktų ir viso mus supančio pasaulio gožį. Tai - dailininkė, kuri sugeba vienu įkvėpimu nutapyti nepakartojamus natiurmortus, miesto peizažus, gėles. Larisa Puhanova dirba  su skirtingais formatais-nuo mažiausių paveikslų iki didžiausių interjero drobių.Jos paveikslus norisi žiūrėti ir analizuoti.Meninkė puikiai išvystė savitą stilių, jos paveikslus-atpažinsi ir su niekuo nesupainiosi. Iki šių dienų ji išliko itin vertinama menininke - daugelis jos darbų saugoma asmeninėse kolekcijose - Mišelio Terešenkos kolekcija (Prancūzija), Igorio Didčenkos kolekcija (Ukraina), Ukrainos kultūros ministerijos ir Ukrainos dailininkų sąjungos fonduose.
Aukcionui menininkė skiria savo įstabaus grožio ir vaikiško tyrumo pripildytą kūrinį pavadinimu „Aš - žvaigždė“ Aliejinė Tapyba,dobė. 65x80   (Nuo 150€)
„Natiurmortas su slyvomis“, drobė, aliejus  (Nuo 150€)
„Natiurmortas su vynuogėmis“ , drobė, aliejus (Nuo 200€)
„Natiurmortas su melionais“ , drobė, aliejus (Nuo 250€)


Anna Primakova - gimė 1960 m. Kijeve, Ukrainoje. 1984 metais baigė Kijevo Valstybinį Dailės institutą, tapybos fakultetą. 1989 metais tapo Ukrainos dailininku sąjungos nare. Nuo 1984 metu Anna Primakova rengia parodas tiek gimtojoje Ukrainoje, tiek už jos ribų - Švedijoje, Vokietijoje, Izraelyje.
Ukrainiečių dailininkė piešia natiurmortus, kurie iš jos rankos gimsta nepaprastai gyvybingi, šventiški, tai - tikri nuotaikos paveikslai. Dailininkė pasakoja, jog tam tikrais gyvenimo etapais ji buvo įsimylėjusi skirtingas tapybos spalvas, iš pradžių – juoda, po to – raudona, balta, o šiuo metu atiduoda pirmenybę ryškioms gyvybingoms spalvoms.
Aukcionui Anna Primakova skiria aliejumi tapytas drobes – 
„Novgorod Siverskij“ 49x45. ir   (Nuo 150€)
,,Gėlės", 47x50  (Nuo 80€)


Vladimir Bovkun - gimė 1951 m. - vienas žymiausių šių laikų Ukrainos dailininkų. Nuo 1986 m. priklauso Ukrainos nacionalinei dailininkų sąjungai. 1969 m. baigė T. Ševčenkos dailės mokyklą, 1975 m.- Valstybinį Kijevo dailės institutą. Menininko darbai aukštai vertinami ne tik Ukrainoje, bet ir už jos ribų, jo kūriniai yra pastovioje ekspozicijoje Tretjakovo galerijoje, Maskvoje, „Northon Dodge Collection“ Vašingtone, Australijos parlamento kolekcijoje, Berlyno „Čekpoint Čarli“ muziejuje.
Jo darbams būdingas mistingumas, kuriame gimsta sąvokų ir simbolių žaismas. Kūrinių gilumas priverčia prasiskverbti iki pat jų esmės, kur atsiranda visai kita realija, neturinti nei laiko, nei erdvės. Jo darbai palieka po savęs iliuziją ir suvokimo nuotrupas. Sunkiai suvokiami logiškai ir giliai jaučiami širdimi. Aukcionui menininkas aukoja tris savo darbus:


"Sąmonė" ,drobė aliejus 100x120  (Nuo 220€)
"Mintys" drobė ,aliejus 80x100  (Nuo 220€)
"Kompozicija" drobė ,aliejus. 100x100  (Nuo 220€)

Dmitrij Kavsan –tapytojas, baigęs Kijevo valstybinį dailės institutą. 1992 m. - Stipendija IFF, Bonn, Vokietija, 1993 m. - Grant šiuolaikinio meno kūrinio sukūrimui, Soroso fondas, Kijevas, 1994 m.- Stipendija Kultur Kontakt, Vena, Austrija. Dmitrij Kavsan - šiuolaikinio avangardo atstovas. Pirmos istorijoje nepriklausomo meno avangardistų ir postmodernistų komunos įsteigėjų. Jis kuria savo meną. Jo menas apima savyje įvairias mokyklas, sroves ir kryptis. Jis - toli nuo sociumo. Toli nuo bendrų krypčių ir srovių, jis - vienišas keliautojas laiku, kuris nekovoja už vietą po saule.
Pagrindinė kūrybos tema – žmogus, gyvenantis žemėje. Tvirtai stovintis žmogus. Pagrindinė paveikslų mintis - pasaulis. Mažas pasaulis drobėje. Žmonės, kurie šaukia, kariauja, bijo - gyvena. Žmonės gyvenantys civilizacijoje.Ukrainiečių nepriklausomas avangardas - tai legenda. Jis atsirado laiku ir kaip priešprieša. „Savęs aš nepriskiriu niekam. Aš tiesiog ukrainiečių transavangardistas“.

Aukcionui Dmitrij Kavsan aukoja darbą „Užribis“ ,Akvarelė. 50x70  (Nuo 150€)

Natalija Nikolaičiuk - gimė 1956 m. Kijeve. Vaikystėje grojo violončele, tačiau noras piešti nugalėjo ir ji pasuko dailininkės keliu. 1982 m. baigė Kijevo valstybinį dailės institutą, 1988 m. - aspirantūrą Menų Akademijoje. Nuo 1985 m. Natalija Nikolaičiuk - Ukrainos dalininkų sąjungos narė. Dalyvauti parodose menininkė pradėjo nuo 1982 m. Ji - daugelio Ukrainos ir užsienio parodų dalyvė (Danija, Vokietija, Kanada, Japonija, Prancūzija). Daugelis jos darbų saugomi Ukrainos kultūros ir meno ministerijos kolekcijoje, taip pat dailininkų sąjungos direkcijoje ir įvairiuose muziejuose - (Donecke, Luganske, Poltavoje), Nacionaliniame muziejuje Kijeve, asmeninėse kolekcijose Ukrainoje ir užsienyje. 1996 m. Natalijai Nikolaičiuk buvo priskirtas „Nusipelniusios Ukrainos menininkės“ vardas. Menininkė apdovanota garbės ordinu už nuopelnus Ukrainos menui ir kultūrai.
Aukcionui menininkė skiria darbą „Rožės ir vynuogės“, drobė, aliejus. 60x50.  (Nuo 100€)

Svetlana Kurnikova – įžymi Ukrainos dailininkė, nuolat rengianti asmenines parodas. 1998 m. baigė valstybinę Donecko dailės mokyklą, tapybos specialybę. Tapytoja, daug dirba su dekoru. 2005 m. baigė poligrafijos institutą - knygos grafikos dizainą. Dailininkė dirbo Donecko dailės muziejuje, taip pat buvo pagrindinė meno žurnalo „Žinių šalis“ dailininkė. Šiuo metu Svetlana Kurnikova yra pastovi įvairių parodų dalyvė.Asmeninės jos parodos vyko Donetske (1996,1997 ) ,taip pat Kijeve  (2001,2002,2003)
Aukcionui menininkė skiria du savo darbus
„Gili upė“, aliejus, drobė. 50x70  (Nuo 150€)
„Prabudimas“, aliejus, drobė. 50x70  (Nuo 150€)

Nikolaj Kanevskij - gimė 1950 m. 1971 m. baigė grafikos fakultetą Odesos pedagoginiame institute, nuo 2010 m. - Nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos narys. Daug dirba monumentaliosios tapybos srityje (portretai, peizažai, natiurmortai), sujungdamas realistinę manierą su moderniojo romantizmo paieškomis. Įvairių Ukrainos ir užsienio parodų dalyvis. Penkios asmeninės ekspozicijos.
Aukcionui skiria darbą „Varpeliai“, drobė, aliejus.  (Nuo 250€)

Olga Kravčenko - gimė 1944 m.1968 m. baigė Nacionalinį T. Ševčenkos universitetą, 2005 m. tapo Ukrainos dalininkų sąjungos nare. Dalyvauja Ukrainos ir užsienio parodose. Olga Kravčenko - tapytoja ir gili estetė. Ji mano, jog tikras tapybos menas - žadinti žmoguje grožio jausmą ir suteikti estetinį pasitenkinimą, neverčiant jo bjaurėtis ar sukti galvą dėl tuo, ką menininkas norėjo pasakyti, kas dažnai pasitaiko šiuolaikiniame mene. Jos darbai – paprasti, tačiau tuo pačiu slepiantys savyje kažką esminio. Žvelgiant į jos kūrinius - širdis džiaugiasi, akis ilsisi, sieloje - ramu.
Aukcionui menininkė aukoja darbą „Atodrėkis“ 50x50 ,drobė,aliejinė tapyba.  (Nuo 250€)

Marta Bazak - nusipelniusi Ukrainos menininkė, nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos narė. Užsiima gobelenu, tapyba ir grafika nuo 1976 metų. Marta Bazak tekstilės ir gobeleno kompozicijose siekia originalios išraiškos, naudoja sudėtingas tehnikas ir variacijas. Apart įvairių gobeleno tehnikų su charakteringais tekstilės bruožais, dažnai naudoja rėmus ir širmas. Po jos prisilietimo šie darbai tampa savarankiškomis interjero detalėmis.
Menininkė yra daugiau nei 70 įvairių parodų dalyvė, tame tarpe - 15 iš jų - asmeninės.
Jos darbai saugomi Ukrainos muziejuose ir asmeninėse kolekcijose Ukrainoje, Kanadoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Amerikoje, Rusijoje ir Prancūzijoje.
Aukcionui Menininkė skiria darbą „Akmenine Gimdyvė“ 70x70, aliejus, drobė.  (Nuo 80€)

Marina Sarkisjan – gimė 1977 m. Dailininkė, dekoratyvinio meno meistrė. Ukrainos Nacionalinio tautinio meno sąjungos narė. Dirba įvairiuose žanruose, tačiau pirmenybę teikia dekoratyvinio rašto dirbiniams. Dėsto „Grožio meno akademijoje“. Nuolatinė parodų dalyvė tiek Ukrainoje tiek ir už jos ribų. Jos darbai saugomi Ukrainos ir užsienio asmeninėse kolekcijose.
Aukcionui menininkė skiria 2 darbus :
„Rojaus paukštės“, 70x70, popierius, guašas, akvarelė.  (Nuo 80€)
„Mergina prie šulinio“, 40x60, popierius, guašas, akvarelė.  (Nuo 80€)

Jekaterina Bauža – gimė 1952 m. Gyvena Kijeve, baigė Flamingo dailės mokyklą. Neprofesionalios menininkės darbuose – nuoširdūs ir saulėti peizažai, gėlių ir jūros motyvai.
Aukcionui dailininkė pristato darbą „Mano Ukraina“, drobė, aliejus, 40x50cm.  (Nuo 80€)

Robert Daneljan - jauniausias aukciono dalyvis, gimęs 2002 m. Dabar jis yra perspektyvus Kijevo vaikų dailės akademijos studentas, teikiantis daug vilčių. Nežiūrint į jauną amžių, Robert Daneljan - tikras Ukrainos patriotas, neabejingas jo tėvynėje vykstančiais įvykiais.
Jaunasis menininkas aukcionui aukoja savo įstabaus grožio kūrinį  „Fantastinis natiurmortas“ monotipija, spalvotas pieštukas.  39x53.  (Nuo 80€)

Jurijus Ševčenko - gimė 1953 m. Kinijoje. 1974 m. baigė Kijevo pramoninio dizaino technikumą. 1985 m. baigė Kijevo valstybinį dailės institutą, grafikos fakultetą .Daugiau nei 60 Ukrainos ir užsienio parodų dalyvis, tarp kurių - 5 iš jų - asmeninės. Šiuo metu gyvena ir dirba Kijeve, nuo 1987 metų – nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos narys. Jurijus Ševčenka –vienas ryškiausių autoarto krypties menininkų Ukrainoje. Daugiau nei 10 metų jis vysto šią temą savo kūryboje.
Jo kūryba - tai ciklas apie žmogų – bandantį, užkariautį erdvę ir laiką. Ryškios, daug kalbančios metaforos atspindi automobilius, užėmusius tokią svarbią vietą pasaulyje nuo 20 amžiaus.
Menininkas dirba simbolizmo ir hiperrealizmo stiliais. Jis - unikalaus projekto „XX pusšimtis“ autorius. Archyvas, kurį sudaro maždaug 30 darbų. Nuo 1985 metų dalyvauja visuose Ukrainos ir užsienio parodose. Daugelis jo darbų parodyti Ukrainoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.
Aukcionui menininkas skiria darbą „Prisiminimai apie tai kas gera“ 60x80, drobė, aliejus.  (Nuo 100€)

Jurij Kutilov - gim. 1951 m., 1970 metais baigė Respublikinę T.Ševčenkos dailės mokyklą, sukštąjį iššsilavinimą įgijo Kijevo dailės institute. 1976 m. Mokėsi grafikos fakultete, dirba grafikos ir tapybos srityje. Šiuo metu dirba ir gyvena Kijeve. Nuolatinis įvairių Ukrainos parodų dalyvis. Menininkas, sugebantis itin jautriai perteikti vaizdinius, atkartoti peizažus, įdėdamas į juos kažką savito ir unikalaus, tuo pačiu nesugriaudamas prigimtinės vaizdinio esmės.
Aukcionui menininkas aukoja savo darbą „Moliūgai“ 50x70-aliejus, drobė.   (Nuo 150€)

Atajan Gajane - gimė 1959 m. Kijeve, 1983 m. baigė Valstybinį Kijevo dailės institutą. Savo didžiausiu mokytoju laiko savo mamą dailininkę Tatjaną Jablonskają (viena žymiausių Ukrainos dailininkių (1917-2005)). Nuo 1982 m. dalyvauja daugelyje parodų. 1986 metais buvo priimta į Ukrainos dailininkų sąjungą. Atajan Gajane darbai eksponuojami Kijevo muziejuose. Kai kurie iš jų yra Nacionalinio Ukrainos banko, Ukrainos kultūros meninių parodų direkcijos ir dailininkų sąjungos nuosavybė, taip pat asmeninėse Ukrainos ir užsienio kolekcijose.

Aukcionui menininkė aukoja darbą „Pavasarinis lietus“aliejus, drobė. 65x65  (Nuo 100€)

Vytautas  Poška - 1995 baigė Vilniaus dailės akademiją, specialybė freska - mozaika. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Pagrindinė veikla – tapyba. Taip pat dirba su teatro ir TV projektais , kuria scenografijas , freskas , skulptūras. Autoriaus sukurtos freskos Lesto administraciniame pastate  „Energija“  Vilniuje, Lietuvos etnokosmologijos muziejuje „Atspindžiai“  Molėtų r., „Saulės laikrodis“ Valdovų rūmų fasade Vilniuje , „Sudeikių herbas“ seniūnijos fasade Sudeikiuose, skulptūra „Geležinis vilkas“ Vilniaus geležinkelio stotyje, scenografijos Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliams „Dienos ir dainos“, „Apkabink mane“, surengė 14 personalinių tapybos parodų, Dalyvavo 15 grupinių parodų.
Menininkas aukoja aukcionui savo darbą "Rytas" drobe, aliejus, (70x100) 2014. (pradinė kaina - 200 €)

Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė - gimė 1974 m. Biržų dailininkų klubo „8+“ narė, dailininkė ir dizainerė projektuotoja Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė 2000 m. baigė monumentaliąją tapybą Vilniaus dailės akademijoje, įgydama menų magistro laipsnį. Ji yra aktyvi grupinių parodų ir plenerų dalyvė. 
Pasak dailininkės, jos darbai dažniausiai gimsta vasarą, kuri turtinga vaizdų, spalvų ir jausmų. Tapydama autorė visada galvoja apie žmogaus jausmus.  

Autorė aukcionui pristato net 7 darbus:
„Po lietaus“ kartonas, akrilas 50x70 (nuo 100€)
„Prisitaikiusi“, drobė, akrilas 50x70 (nuo 150€)
„Tiesus“, drobė, akrilas 50x70 (nuo 150€)
„Kabantis“, drobė, akrilas 51x63 (nuo 150€)
„Nešantis“, drobė, akrilas 80x80 (nuo 200€)
„Saugantis“, drobė, akrilas 80x80 (nuo 200€)
„Skrendantis“, drobė, akrilas 80x80 (nuo 200€)
 


Eimutis Markūnas  - universalus dailininkas, kuriantis instaliacijas, post objektus, vitražus ir tapybos darbus. Jo Kūrybai būdinga abstrakčiojo ekspresionizmo maniera. Jis priklauso tapytojų grupei ”Angis” ir intensyviai  rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje.  Tapyboje dominuoja abstrakcijos, dailininkas  naudoja grafitą, padedantį išgauti būdingą jam apibendrintą, monochrominės koloristikos raišką.

Tapytojas savo darbų idėjas formuluoja kaskart naujai. Pavyzdžiui, 2012 metų parodoje “Paralelinės realybės”  inspiracijų ieškojo iš “vaikystės fantazijų, pramanų, sovietinės egzistencijos ir dabarties realijų sankirtos. Tai laukas, kuriame abstrakčių ir realių formų pagalba sukuriamos optinės erdvės, paralelės, leidžiančios kiekvienam žiūrovui atrasti ir atkoduoti vizualius paviršius individualiai, pagal savo asmenines psichofizines bei biofizines savybes“.

"Nematomas" grafitas, akrilas, hdf plokštė , 142x207 cm, 2013 m. Pradinė kaina - 990€.


Egidija Brinkytė  gimė 1982 m. Šilalėje. Studijavo Kauno kolegijos Jono Vienožinskio menų studijų centre, Šiaulių universiteto menų fakultete. “Ar menininkas gali pakeisti pasaulį į gerąją pusę? Drąsiai galiu sakyti, kad TAIP. Dailininkas savo kūryboje turi kalbėti apie tiesą, kad ir kokia žiauri ji būtų. Nes jei dailininkas pats sau meluos, kaip jis gali ką pasakyti žiūrovui? Jei kiekvienas iš mūsų kalbėtume ir vaizduotume tiesą, o ne gėlytes ar kokį natiurmortą, tai galėtume daryti įtaką žmonėms, informuoti juos, o ne formuoti jų požiūrį ir mąstymą, ką ir daro šiandieninė žiniasklaida”   . http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/man-reikia-paslapties-ir-intrigos-1093048/
Autorė aukcione pristato vieną paveikslą, pavadinimu „Išaušta rytas“, atlikimo technika - drobė, akrilas, formatas 50x100 cm, 2014 m. Nuo 150€

Vilija Kneižytė – gimė 1957 m. Kaune. 1981 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar Dailės akademija) ir įgijo grafikės specialybę. Nuo 1995 m. - Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Daugybės personalinių parodų autorė, dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Yra pelniusi ne vieną prestižinį meno apdovanojimą, premijas. 
Grafikės darbų įsigiję Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rusijos Federacijos Kultūros ministerija, Ispanijos Caliu centras, privatūs asmenys Lietuvoje ir užsienyje.

Drobė, klijuota ant kartono, akrilas, "Rožinis dangus", 2007 m. 40x40
(nuo 75 €.)

Zinaida Irutė Dargienė - gimė 1936 m. – Lietuvos dailininkė tekstilininkė, VDA Kauno dailės instituto docentė. 1945–1953 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1953–1958 m. Kauno taikomosios dailės mokyklos Tekstilės skyrių.1990–1999 m. VDA Kauno dailės instituto dėstytoja, docentė. 1998 m. stažavosi Tekstilės ir dizaino koledže „Shenkar“ (Izraelis).
Dirba gobeleno, batikos, šilkografijos, neaustine-veltine technikom. Suruošė 34 autorines parodas: Kaune, Vilniuje, Telšiuose, Kėdainiuose, Druskininkuose, Kazlų Rūdoje, Renave, Mažeikiuose, Monrealyje (Kanada), Lemonte (JAV), Varšuvoje, Ostrolenkoje, Punske (Lenkija), Rygoje (Latvija). Darbų yra įsigiję Lietuvos, Rusijos, Kanados muziejai ir privatūs asmenys JAV, Olandijoje, Izraelyje, Australijoje ir kt.
Aukcionui menininkė paskyrė darbą "Siandien ir visada", akvarelė. Pradinė kaina - 150 €.

Virginija Kalinauskaitė - gimė 1957 m. – Lietuvos grafikė. 1983 m. baigė grafiką Lietuvos dailės institute. Nuo 2001 m. Vilniaus grafikos meno centro ir galerijos „Kairė – dešinė“ direktorė. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kuria daugiausia ofortus. Jiems būdingas virtuoziškas piešinys, subtilūs pustonių niuansai, spalvingumas. Taip pat kuria akvatintas, laisvos raižymo manieros linoraižinius. Nuliejo akvarelių. Nuo 1984 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Aukcionui menininkė pristato tris savo kūrinius:

„Angelas“, ofortas, akvatinta, 100 x 165 mm (Nuo 30€)
„Gėlės“, ofortas, akvatinta, 100 x 152 mm (Nuo 30€)
„Ožkos metai“, ofortas, akvatinta, 100 x 152 mm (Nuo 30€)


Vaida Kunigėlytė - gimė 1964 m. Vilniuje. 1982 m. baigė Vienožinskio dailės mokyklą. 1987 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą (dabar VDA), pramoninės dailės specialybę. Dėsto Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegijoje. Nuo 2002 metų dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Yra E. F. Andre klubo narė. Menininkės kūrybos spektras - platus. Dirba grafinio dizaino srityje: kuria ženklus, iliustracijas, etiketes, lieja akvareles, bando mišrias technikas.  Detalė ir visuma, tarp lengvo dekoratyvumo ir visiško spontaniško trykšimo – taip apibudinama jos kūryba.
Aukcionui Vaida pateikia 2 darbus - 
„Vakaras“ 29,5 x 22,1 cm (Nuo 90 €)
„Vaivorykštė“ 27 x 22,1 mm (Nuo 110 €)

Ramūnas Petrusevičius - gimė 1987 m. Širvintuose. 2010 metais baigė grafinį dizainą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Ten susidomėjo grafika bei jos technikomis ir padedamas dail. V. Kalinauskaitės bei bendraminčiu dažniausiai kuria giliaspaudės grafikos technikomis - ofortu, akvatinta. 
„Aš“, ofortas, akvatinta 2014 m. 75x100 mm  (Nuo 30€)
„Ant pievutės“, ofortas, akvatinta 2010 m. 100x150 mm  (Nuo 30€)
„Oželis“, ofortas, akvatinta 2012 m. 120x75 mm   (Nuo 30€)


Ona Jakubonytė - gimė 1987 m. Vilniuje gyvenanti jauniausiosios kartos menininkė. 2010 baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, pagal mainų programą studijavo Štutgarte, Vokietijoje. Ona Jakubonytė kuria konceptualius, tarpdisciplininius, ir tradicinėmis technikomis atliekamus darbus. Šiuo metu dažnai renkasi akvarelę arba aliejinę pastelę. Aukcione ji pristato 3 akvareles, kuriose nagrinėja žmogaus emocijų ambivalentiškumą – sugebėjimą vienu metu jausti kelias, dažnai viena kitai prieštaraujančias emocijas.  

„Naivu“, akvarelė, 297 x 420 mm (nuo 80€)  
„Pasiduoti I“, akvarelė, 297 x 420 mm  (nuo 60 €.)
„Pasiduoti II“, akvarelė, 297 x 420 mm    (nuo 60 €.) 

 

Ramunė Barkauskaitė - gimė 1990 m. Sparčiai garsėjanti jaunoji grafikė, kurianti skaitmeninio estampo ir autorinės knygos srityse, Ramunė Barkauskaitė 2012 m baigė taikomąją grafiką VDA Kauno fakultete. Šiuo metu ji tęsia taikomosios grafikos magistrantūros studijas. Jos kūrybinėje biografijoje – ne tik asmeninės parodos, bet ir komerciniai sienų tapybos projektai bei gatvės renginiai. Apibūdindama savo kūrybą autorė teigia: „Per ironiško absurdo prizmę tyrinėju kasdienybės ir buities momentus.“   
Aukcione Ramunė Barkauskaitė pristato grafikos darbą „Kartu“.   
(nuo 80 €.)

Jūratė Petrauskaitė – Mažutienė – g. 1956 m. Garliavoje. Gyvena ir kuria Kaune. Jūratės profesija – toli nuo meno, ji – profesionali ekonomistė, finansininkė. „Nuo pat vaikystės domėjausi įvairiais menais - vaidinau, rašiau eiles ir liejau spalvas popieriuje. Prieš dvejus metus netekau vyro, su kuriuo dalintis gyvenimu teko laimė 33 metus. Nuo tada ir prasidėjo: fotografuoju, tapau, ieškau nusiraminimo. Dalyvauti aukcione Ukrainos kariams paremti – man didelis iššūkis. Didelis ir malonus. Džiaugsiuosi, jei pavyks prisidėti prie aukos”, - sako menininkė. 
Aukcionui Jūratė pristato tapytą paveikslą “Mintys”, drobė, aliejus, 70x60 cm, įrėmintas. (Pradinė kaina 40€.)


Eglė Ulčickaitė imasi tyrinėti savo situaciją šiame prapuolusio laiko kontekste. Pasitelkusi psichoanalizės idėjas, ji siekia aptikti savo aplinkoje tuos laikotarpio ženklus – traumuojančius svetimkūnius – ir juos prisijaukinti. Taip kadaise įprasti gyvenimo atributai (pavyzdžiui, kasos langelis institucijos koridoriuje) tampa egzotiškais objektais dabartinėje kultūroje, tarsi muziejiniais artefaktais, nebetekusiais savo funkcijų. Egzotizuojant vaizduojamąjį objektą atsiranda distancija, kurios kasdienybėje pritrūksta, o su ja – ir galimybė naujai įvertinti praeitį bei jos reliktus.
Eglės Ulčickaitės kūryba autobiografiška, paremta pačios autorės išgyvenimais, tačiau atspindi ir bendrą jaunosios kartos nusiteikimą. Gimę politinio lūžio metu, jie aktyviai ieško praeityje atspirties, net jei ta praeitis teišlikusi fragmentiškai, o jos pasakojimai fiktyvūs, neautentiški..:http://www.galerijagaidys.lt/MOBILI_GALERIJA_GAIDYS/MENININKAI/Pages/EGLE_ULCICKAITE.html

"Pokalbis apie istoriją", akvarelė, popierius 21 x 30 cm, 2014 (Nuo 50 €.)
"Kaminas", akvarelė, tušas, popierius, 29x31 cm, 2014 (Nuo 50€.)

Lukas Eugenijus Kolmogorcevas -gimė 1979 m. Tapytojas iš Kauno, studijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete ir Miguel Hernandez universitete Ispanijoje. Luko Kolmogorcevo personalinės parodos pristatytos Kaune, kituose Lietuvos miestuose, Tartu, Talino bei Alicante meno galerijose. Greta tapybos darbų jis kuria objektus, instaliacijas bei žemės meną. Pastaruoju metu domisi vaizdo galimybėmis perduoti nuo emocijos atsietą idėją, jo darbams būdinga vaizdo dekonstrukcija. Tapytojas savo darbuose nuolat ieško atsakymo į egzistencinius klausimus:  „Kaip mes suvokiame informaciją, jei nuo jos atsiejame romantizmą? Kaip iš vaizdo galima atimti emociją?” Eugenijui Lukui Kolmogorcevui  „patinka nuo objektų nupūsti civilizacijos istorijos dulkes, nuplėšti išorinį sluoksnį ir pažvelgti į pačią idėją. Savo kūrinius jis vadina tekstiniais paveikslais. „Kartais, atitrūkus nuo tradicinės vaizdavimo formos, žiūrovui gali būti labai įdomu pagalvoti apie tikrovę”.Pagal:  http://www.kamane.lt/layout/set/print/layout/set/print/Spaudos-atgarsiai/2013-metai/Rugpjutis/Daile/Vaizdu-coolversciai-galerijoje-Homo-Ludens
Aukcione Lukas Kolmogorcevas pristato tapybos darbą „Skarulių bažnyčios altoriaus avinėlis“, sukurtą 2013 metais. Technika: aliejus, drobė, 50 x 60 cm. (nuo 150 €.)


Rimgaudas Maleckas yra laikomas vienu abstrakčiosios fotografijos pradininkų Lietuvoje, kolegų vadinamas fotografijos tėvu. Fotomenininko Rimgaudo Malecko kūrybai įtakos turėjo pasaulinio masto menininkų P. Mondrianas, P. Klee, P. Picasso, J. Pollocko ir kitų kūryba. Rimgaudo ir Dangirutės Maleckų darbai įvairūs: pradedant nuo psichologinių moterų portretų, pereinant prie abstrakčių formų. Autorių darbams būdinga estetika ir stipri forma. Menininkai yra išleidę dvi knygas, jų iliustracijos puošia ne vieną poezijos leidinį. Menininkų darbai populiarūs tarp meno kolekcionierių.       Gabrielė Kuizinaitė

Fotografas pristato darbą - be pavadinimo, iš serijos „Fotografinės abstrakcijos“. Darbas sukurtas 2011 m. Formatas  50x40 cm. Įrėminta mediniuose medžio spalvos rėmuose, su stiklu.   (nuo 110 €.)

Inga Gladkih - gimė 1966 m. Kijeve. 1984 m. baigė Respublikinę T. Ševčenkos dailės mokyklą, 1991 m. - Valstybinį Kijevo dailės institutą, grafikos fakultetą. Nuo 1993 m. - Ukrainos dalininkų sąjungos narė. Nuo 1989 m. dalyvauja įvairiose Ukrainos ir užsienio parodose. 1989 m. - plakato konkurso nugalėtoja, už plakatą, skirtą Kijevo dienai. Meninių konkursų lauretė. Jos darbai saugomi Ukrainos kultūros ministerijos ir nacionalinės Ukrainos dailininkų sąjungos kolekcijose, galerijose ir asmeninėse kolekcijose Ukrainoje, Rusijoje, Amerikoje, Vokeitijoje, Prancūzijoe, Japonijoje, bei Lenkijoje. Meninkė dirba kompiuterinės grafikos, šilkografijos, akvarelės, akrilo, oforto srityse.
Aukcionui menininkė aukoja savo kūrinį „Mėlynas Bulius“, šilkografija,55x50   (Nuo 150€)

Viktor Konovalov -.Gimė 1964 m. Kijeve. Skulptorius 1992 metais baigė Ukrainos Menų Akademiją. Nuo 1999 m. Ukrainos dalininkų sąjungos narys. Stažavosi Miuncheno Menų Akademijoje. Dirba mažosios plastikos srityje. Žinomi autoriaus kūriniai „Erdvės pajutimas“ (1997), „Vieniša“ (1997) „Jausmų lengvumas“ (1998) „Natiurmortas“ (2000)
Aukcionui menininkas aukoja darbą  „Globėja“ ,bronza 30 cm.  (Nuo 250€)

Sergej Polubotko - Ukrainos dailininkas bei kalvis,.įmonės „Kalvystės fabrikas" direktorius. Ukrainos architektų sąjungos, Ukrainos tautinio meno sąjungos ir Ukrainos kalvystės meno sąjungos narys.

Aukcionui menininkas skiria savo kalybos darbo žvakidę.  (Nuo 120€)

Rustemas Skibinas - gimė Samarkandoje, Uzbekistane. 1996 metais grįžo į savo tėvynę – Krymą Ukrainoje. 1996 – 2000 metais dirbo vyriausiuoju dailininku „Tavrika-K“ gamykloje, Simferopolyje.

Remdamasis Krymo totorių siuvinėjimo ornamentais, surinktais ir iššifruotais Mamuto Čiurlu, Rustemas sukūrė unikalų, novatorišką polichrominės keramikos stilių, turintį tradicinės Krymo totorių kultūros bruožų. 2000 metais įkūrė kūrybines dirbtuves „El Cheber“.  Dirbtuvės tapo populiariu amatų centru. „El Cheber“ įtrauktos į tarptautinę kelionių programą „Svečiuose pas Krymo totorius“. Rustemas aktyviai dalyvauja regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse parodose. Projekto „Krymo stilius“ seminarų ir parodų nuolatinis dalyvis.Kūrybinės Krymo menininkų asociacijos „Čatir-Dag“ narys. Kandidatas į Ukrainos nacionalinės liaudies meno meistrų sąjungos narius. Krymo totorių menininkų asociacijos narys.  (Nuo 140€)

Olesia Dvorak-Galik - 1995 metais baigė keramiką Taikomojo meno mokykloje Užgorode. 2002 m. baigė Lvovo meno akademiją. Menininkė daugiausia dirba su meno keramikos dirbiniais, tuo pačiu ir tapo. 2010 m. laimėjo pirmą vietą nominacijoje už dekoratyvinę skulptūrą. Dvorak – Galik Olesia - nuolatinė parodų dalyvė, surengusi ne vieną asmeninę parodą.Aukcionui skiria darbą „Keramikinė lėkštė“ 35cm  (Nuo 150€)


Virginija Užusenytė

Kaunietė Virginija Užusenytė  keramikės specialybę įgijo Vilniaus dailės akademijoje. Pamažu autorė nuo nedidelių indų žiedimo perėjo prie stambesnių interjerinių darbų, pradėjo lipdyti skulptūras, židinius, pano.  

„Mane visada žavėjo gamta, ypač savo vidine, nuolat atsinaujinančia energija, todėl mano darbuose dažnai slypi floros ar faunos idėjos“, – sako keramikė. 

Dėžutė,  (Nuo 80 €) 


Elvyra Teresė Petraitienė - gimė 1940 m. Keramiką studijavo LVDI. Specialybės mokėsi pas Joną Mikėną, Mykolą Vrubliauską,
Juozą Adomonį. Parodose dalyvauja nuo 1970 m. Nuo 1980 m. priklauso LDS. Dirbo monumetaliosios, šiuo metu - autorinės keramikos srityje.
Gyvena Varėnos r., Maksimonių k., „Vienaragių šilo” sodyboje, netoli Merkinės.
Interjero darbų yra Pamaskvėje, Glazove (Uralas), Baku, Narvoje, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Dovainonyse, Juodupėje, Pakruojyje, Radviliškyje, Alytuje,
Šakiuose, Palangoje. Nuo 1993
iki 1998 m. surengtos 7 autorinės parodos Langedoke, Prancūzijoje,
1995, 1998, 2004 m. - Merkinės
informacijos centre, 2010 m. - Vilniuje, Gobis/lauko ekspo.

Aukcionui keramikė pristato savo sukurtą skulptūrą "Patrimpas. Jaunas derliaus dievas". Tai mažosios plastikos kūrinys mitologine tematika. Atlikimo technika - molis, dekoruota spalvotais moliais ir bespalve glazūra. (Pradinė kaina - 80 €.)

Jolanta Galdikaitė - gimė 1961 m. Kaune. 1979 m. baigė J. Naujalio dailės mokyklą, grafikos specialybę. 1988 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą (dabar VDA), grafikos specialybę. Nuo 1994 metų intensyviai dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Grafikė Jolanta Galdikaitė yra pelniusi nemažai tarptautinių apdovanojimų. Menininkės kūrybos spektras - platus. Pastaruoju metu menininkė kuria tiek grafikos, tiek keramikos srityse. Iliustracijomis puošia knygas. Jai nesvetima religinė ir išeivijos tematika. Įvairaus formato spalvotuose ir nespalvotuose grafikos darbuose vyrauja stilizuotas ir dekoratyvus stilius.

Aukcionui Jolanta pateikia darbą „Kariūnė“, išmatavimai 14x17 cm, technika - sausa adata. (Nuo 120 €)

Vilija Liorančienė - gimė 1963m. Dirba ir gyvena Švedijoje, Stokholme, bet taip pat giliai įsišaknijusi ir Mariefrede, kur ir yra Vilijos studija https://www.facebook.com/ vilijasart?ref=hl . Čia galima rasti didelę dalį Vilijos įkvėpimo - ar tai iš sodo greta, ar iš sustingusių akimirkų prie ežero Mälaren, tik už kelio posūkio.

Gamtos tylus ritmas, nepaliestas miesto triukšmo ir yra Vilijos Liorančienės meno šaltinis, kuris randa išraišką grafikoje, tapyboje, skulptūroje ir  tekstilėje.
2001- 2003 m. studijavo Nordens TeknikerInstitut, Stockholm.
1982-1989 m. studijavo skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje.
1976-1982 m. mokėsi Juozo Naujalio Dailes mokykloje.
Nuo 1993 m.  Vilija Liorančienė dalyvauja parodose Švedijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Jos darbų yra įsigijęs Karlskronos muziejus, keletas Švedijos savivaldybių ir privačių asmenų Italijoje , Prancūzijoje , Švedijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

"Juni" ("Birželis") technika "F-p gravyr". (Nuo 120 €.)
"Blommans skugga" ("Gėlės šešėlis") technika "Chine-collé". (Nuo 120 €.)
"Familj" ("Šeima"), Spalvotas Lino raizinys. (Nuo 120 €.)

Monika Vaicenavičienė - gimė 1991 m.  Vilniuje ir Stokholme gyvenanti bei kurianti grafikė ir iliustratorė. Jauniausiosios kartos kūrėja, studijavusi grafiką Vilniaus dailės akademijoje ir Gioteburgo universiteto Valando akademijoje. Parodose Lietuvoje bei užsienyje dalyvauja nuo 2012 metų. Greta grafikos darbų Monika Vaicenavičienė kuria iliustracijas knygoms bei autorines knygas. Pernai už iliustracijas Prano Mašioto pasakai „Paliegusi obelis“ laimėjo I vietą Prano Mašioto paveikslėlių knygų konkurse. Aukcione Monika Vaicenavičienė pristato 4 grafikos darbus:  
1.„Jei dabar eičiau Šventosios paupiu“, 2014 m., medžio raižinys, 40x27cm, (nuo 350 Lt.)
2. „Pavadinčiau“, 2010 m., medžio raižinys, 30x20cm, (nuo 80 €.)
3. „Poškos gatvės pokštas“, 2014 m., medžio raižinys, 40x 27cm 
(nuo 80 €.)

4. „Procesija“, 2014 m., medžio raižinys, 40x27cm, (nuo 80 €.) 

Raimondas Gnižinskas - gimė 1968 m. Kupiškio raj., Žaidelių kaime. Mokėsi Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete. Šiuo metu šiuolaikinės mokyklos centre dėsto fotografiją, informacines technologijas, taip pat kuria ir eksperimentuoja įvairiose dailės srityse.
Personalinėse ir grupinėse parodose dalyvauja nuo 1995 metų.

Aukcionui menininkas pristato savo paveikslą „Išdavikas“. Atlikimo technika - akvarelė, tušas, popierius, 2014 m., dydis - 18,5 x 25 cm.  
(nuo 140 €.)
 

Kateryna Svirgunenko - gimė 1976 metais Kijeve.Užsiima vizualine grafika.1994 metais baigė Taraso Ševčenkos meno kolegiją, tapybos fakultetą.2002 metais apsigynė magistro laipsnį grafikos ir knygų dizaino srityje Kijevo Nacionalinėje meno ir architektūros akademijoje.Nuo 1995 metų dalyvauja įvairiose parodose Ukrainoje ir kitose užsienio šalyse.2005 metais  tapo Ukrainos Nacionalinės menininkų sąjungos nare.Yra įvairių meno organizacijų narė Danijoje ir Prancūzijoje.Apdovanojimai - Valparaiso fondo stipendija 2012.

"Augalų raštas III", ofortas, 30x60 cm. 2010 m.  (Nuo 100€)


Jolita Česonytė - gimė 1966 m. Baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą. Dirba įvairiomis technikomis: akrilu, akvarele, grafikos priemonėmis. Labai plastiškai, jautriai pateikia žiūrovui savo menišką pasaulėžiūrą. Jolitai yra nesvetima ir autoironija. Dalyvauja grupinėse parodose, aktyviai pristato savo darbus tarptautinėse interneto galerijose. Dirba šiuolaikinės mokyklos centro dailės mokytoja, gyvena Žiežmariuose.

 

Aukcionui menininkė pristato savo tapybos darbą „Sūkurys“, aliejus, drobė, 2013 m., 80x100 cm. Pradinė kaina - 170 €.

Ina Lukauskaitė - jos darbai prisodrinti moteriškumo bei elegancijos. Grakštus teptuko potėpis, dėmesys detalei, sodrus, turtingas koloritas daro jos tapybos darbus turtingais ir puošniais. Inai nesvetimas simbolių pasaulis, lyrizmas. Tiek moters įvaizdis, tiek natiurmortai – trapios, bet kartu - išmintingos, poetiškos ir kartu labai stiprios moters gyvenimo atspindžiai. Inos natiurmortuose gana dažnas granato vaisiaus simbolis, tai - tikėjimo, vilties, pasiaukojimo bei pilnatvės, gausos simbolis, svarbus tiek Vakarų, tiek Rytų filosofijoje, pasaulėžiūroje. Purpuro, cinoberio atspalviai, žaižaruojančios spalvos Inos paveikslus daro tarsi prabangiu langu į paslaptingą, dar nepažintą pasaulį. 

"SPERO" (lot. "viltis") Drobė, akrilas, mišri technika, lakai, 2014 45x45 cm
(Nuo 250 €.) 

Achra Adžindžal - gimė Abchazijoje. 1982 metais baigė Suchumio meno mokyklą. Studijavo valstybiniame Maskvos V. Lomonosovo  universitete, istorijos fakultete. Paraleliai domėjosi tapyba, studijavo pas garsų rusų menininką D. Lioną. Po studijų dirbo žurnale „Abchazijos menas“. Nuo 1993 metų gyvena ir dirba Kijeve. Nuo 2012 metų - kūrybinės grupės „Mėlynas spalis“ narys.
Jo darbai puošia daugelį privačių ir viešų kolekcijų visame pasaulyje. Daugelio parodų dalyvis. 
Asmeninės parodos galerijose „Triptik Art“, „Samtelis“, „PhotoStudio galery“, „Tadzio“, „Šazino“, „36“, „RA“, „Galerija M“ ir k.t. Grupinės parodos galerijose „KalytaArtKlub“, „RA“, „Kardasis Art“ ir kt.

„Miestas“, kartonas, aliejus (Nuo 150 €.) 
„Natiurmortas“, kartonas, aliejus (Nuo 150 €.) 

Oleksii Beliusenko - 1960 m. Kazachstane. Gyvena ir kuria Kijeve.1987-2012 metais  dirbo Nacionaliniame restauravimo tyrimų centre Kijeve.Nuo 1989 metų  dalyvauja meno parodose.Nuo 2009 metų Ukrainos Nacionalinės  menininkų sąjungos narys.Nuo 2012  metų meno grupės „Synii zhovnten“ narys ir kuratorius.Užsiima įvairiomis meno rūšimis: tapyba, grafika, koliažu, skulptūra ir interjero dizainu.Jo darbai  yra eksponuojami įvairiose galerijose ir privačiose kolekcijose 29 šalyse.Yra surengęs nemažai personalinių parodų Ukrainoje taip pat  Lietuvoje bei Norvegijoje. 
"Kijevas naktį", aliejus, drobė, 80x60 (Nuo 250 €.) 

Boris Firtsak – gimė 1961 m. Ukrainiečių menininkas. 1979 m. baigė Ukrainos respublikinę T.Ševčenkos meno mokyklą. 1984 m. baigė Ukrainos poligrafijos institutą, įgijo poligrafijos dizaino ir knygų grafiko specialybę. Nuo 2004m. – Tarptautinės menininkų federacijos narys. Nuo 2006 m. – Ukrainos nacionalinės meno draugijos „BŽ-ART“ narys. 
Daugelio parodų dalyvis, kuria scenografijas ir meninius apipavidalinimus interjerams, festivaliams, meno projektams, kino filmams. 2005 m. Boris Firtsak buvo vyriausiuoju dizaineriu projekte „Eurocamp“, kuris yra vienas iš konkurso „Eurovision“ renginių.
Menininkas dažniausiai tapo portretus ir aktus. Aukcionui pristato paveikslą „Didvyriai“, popierius, mišri technika, 2014 m. (Pradinė kaina – 200 €.)

Konstantin Rogotčenko - gimė 1989 m. Kijeve, 2012 m. baigė Kijevo Nacionalinį technologijų ir dizaino universiteto grafikos dizaino fakultetą. Nuo 2004 iki 2008 m. sąjungos „Art ruh“ narys. 2014 m. tapo G. Jakutovičiaus vardo konkurso laureatas. Nuo 2004 m. - įvairių Ukrainos parodų dalyvis. 2012 m. tapo Ukrainos nacionalinės jaunimo dailininkų sąjungos nariu.
Pradedantis menininkas aukcionui skiria du savo darbus.
„Mylima gėlė“, 60x100, drobė, aliejus  (Nuo 100 €.) 
„Virsmas“, 40x60, drobė, aliejus   (Nuo 80 €.) 

Vladimir Melničenko - gimė 1932 m. 1957 m. baigė Valstybinį Kijevo dailės institutą. Architektūroje, monumentiniame mene, skulptūroje ir dokumentiniame kine dirbo kartu Ada Rybačiuk. 1960 m. buvo priimtas į nacionalinę Ukrainos dailininkų sąjungą. Nuo 1957 m. dalyvauja įvairiose Ukrainos parodose, nuo 1961 - ir užsienio. Menininkas dirba grafikos, architektūros, tapybos, skulptūros ir monumentinio meno srityje. Ilgos kelionės įkvėpė Vladimirą Melničenko sukurti didelį kiekį tapybos, grafikos ir literatūros darbų, skirtų dvasinei kultūrai.

Aukcionui menininkas aukoja tris savo rankų grafikos darbus viename egzemplioriuje.  (Nuo 100 €.) 

 

Lesja Korol– lėlininkė iš Kijevo (Ukraina). Baigė Kijevo valstybinį kultūros ir menų ir menų universitetą. Kultūrologė. Jos tėvas - žymus Ukrainos skulptorius Nikolaj Obeziuk.  Lesia augo kūrybinėje aplinkoje. Meninių lėlių gamyba užsiima nuo 2005 m. Ji daug keliauja, dalyvauja tarptautinėse parodose. Jos darbams būdinga sodriai dekoruotos audinių faktūros, siuvinėtos biseriu ir puoštos pusbrangakmeniais.

Aukcionui lėlininkė pristato „Ukrainietę“.  Lėlė sukurta, atkartojant Ukrainos folkloro motyvus. Darbe panaudoti senoviniai nėriniai, natūralūs akmenys: koralai, turkis. Lėlės pagrindas – papjė-maše. Tai vadinamoji salonų (buduaro) lėlė, vienetinis egzempliorius, sukurta 2012 m. Aukštis -74 cm.(Pradinė kaina - 140 €.)


Viktorija Kukalo – ukrainiečių dizainerė, lėlininkė. Gyvena Kijeve. Profesionaliai dirbo interjerų dizaino ir dekoravimo srityse. Tačiau, susipažinusi su lėlių pasauliu, ėmė dirbti tik šia kūrybine linkme. Daugelio tarptautinių parodų dalyvė, tarptautinių konkursų pirmosios vietos laimėtoja. Šios autorės darbai yra privačiose kolekcijose Ukrainoje, Švedijoje, Rusijoje, Azerbaidžane, Lenkijoje, Estijoje, taip pat - Ukrainos, Azerbaidžano bei Estijos galerijose.
Aukcionui menininkė pristato vienetinį autorinį darbą iš ciklo „Šėšėlių miestas“, kūrinio pavadinimas „Siela“. Naudotos medžiagos - papjė maše, žalvaris, oda. Kūrinio aukštis - 31 cm, juostos ant veido tamsoje švyti. (Nuo 100 €.)

Jelena Kniazeva – ukrainiečių menininkė, lėlininkė, gyvena ir kuria Kijeve. Nuo 2013 m. - Tarptautinės lėlininkų-menininkų bendrijos narė (UAHA / GDS Chapter ). Menininkės darbai buvo eksponuojami daugelyje parodų tiek gimtinėje, tiek užsienyje. Autorė labai mėgsta kurti pozityvias emocijas atspindinčius kūrinius, nors tarp jos darbų yra nemažai yra ir liūdnų. Jos darbais pasipildė ne viena privati kolekcija bei galerija.

Aukcionui menininkė pristato savo sukurtą kompoziciją „Lai jis skrenda...“. Tai - vienetinis autorinis darbas. Kompozicija susideda iš dviejų figūrų ant vielinio karkaso. Mergaitės aukštis -27 cm, berniuko - 19 cm.  (Nuo 50 €.) 

Irina Ivachnenko - liaudies meistrė iš Kijevo. Meninių lėlių kūryba užsiima nuo 2009 metų. Nuolat dalyvauja tradicinėse Ukrainos parodose „Modna lialka“. Jos darbas laimėjo pirmą vietą šioje tradicinėje parodoje 2012 m.. Technika, kurią naudoja Irina, Ball-Jointed- Dolls, tai – lėlės iš daugelio detalių, su šarnyriniais junginiais, surinktais ant tvirtos elastinės gumos.Aukcionui  menininkė pristato lėlę „Pelytė Maniunė“. Pagrindas- poliuretaninis liejinys. Visos kostiumo detalės nuimamos. Uodegėlė ir snukutis ant magnetinių detalių, kad galima būtų lengvai perrengti. Akytės iš hematito. Aukštis - 10,5 cm. Labai kruopštus darbas, kurtas penkis mėnesius. Labai daug paslankių detalių.  (nuo 50 €.)

Prancūziškas 1821 metų modelio Nacionalinės Gvardijos karininko kardas

Nacionalinė Gvardija (la Garde nationale)  buvo sukarinta organizacija, atlikusi kariuomenės rezervo ir kai kurias policijos funkcijas. Nacionalinė gvardija gimė 1789 metais, kai revoliucijos metu Paryžiuje dalis Liudviko XVI gvardijos karių prisijungė prie revoliucionierių. Šie kariai ir tapo Nacionalinės gvardijos dalinių pagrindu. Iniciatyva greit išplito, ir Nacionalinės gvardijos daliniai buvo suformuoti daugelyje  Prancūzijos miestų. Šie daliniai gynė viduriniosios klasės interesus, palaikė viešąją tvarką, dalyvavo revoliuciniuose ir Napoleono karuose, 1831 ir 1848 metų revoliucijose. Prancūzų - Prūsų karo metu 1870- 1871 metais gynė Paryžių bei dalyvavo Komunos įvykiuose. Nacionalinė gvardija išformuota 1872 metais, kaip praradusi aktualumą organizacija, jos vaidmenį perėmė Prancūzijos kariuomenės rezerviniai daliniai.

Kaip matome, ši organizacija suvaidino didžiulį vaidmenį XVIII-XIX amžiaus Prancūzijos istorijoje. Tikriausiai ne visi žino, kad šiuolaikinė mėlynai - balta - raudona Prancūzijos Respublikos vėliava kilo būtent iš Paryžiaus Nacionalinė Gvardijos uniformos spalvų. Gvardiečiai nešiojo mėlynus švarkus su baltais atlapais ir raudonom apykaklėm.

Remiantis Nacionalinės gvardijos istorija, galim datuoti kardą: jis pagamintas 1821 - 1872 metais. Kardo forma būdinga klasikiniams tos epochos prancūzų šaltiesiems pėstininkų ginklams: grakšti, elegantiška skoningai ornamentuota rankena, lengva, bet tvirta nestipriai išlenkta geležtė. Kardo rankenos apsauga (garda) pagaminta iš lietos bronzos, su puikios kokybės la belle epoque (gražiosios epochos) laikų ornamentais, pati rankena medinė, aptraukta oda ir apipinta susukta varine vielute.

Geležtės ilgis 758 mm, ji papuošta ėsdintais ornamentais ir užrašais. Vienoje pusėje yra užrašas „Garde Nationale“ („Nacionalinė Gvardija“) ir sparnus išskleidusio gaidžio – kovingo paukščio ir Nacionalinės Gvardijos simbolio- atvaizdas.

Kitoje geležtės pusėje yra devizas: „Liberte Ordre Public“- „Laisvė Viešoji Tvarka“. Tai yra kaip tik tai, ko dabar norime palinkėti kovojančiai Ukrainai. 

Kardą aukcionui pristatė Karinio Antikvariato Parduotuvė www.MilitaryShop.lt
(Nuo - 350€)

Vairavimo pamoka su Didžiosios Britanijos kariuomenės šarvuočiu FV432 MK2.  Tankodrome www.TANKS.LT